El dimarts, 8 d’octubre, hi haurà reunió dels pares dels xiquets que comencen la catequesi per primera vegada (primer curs) i dels que ja el curs passat van acudir (segon curs). Els objectius són:

1- Donar a conèixer què és la iniciació en la fe cristiana.

2- Com han d’acompanyar els pares els xiquets en este aspecte.

3- Quina persona es farà càrrec de donar-los el catecisme, horari, duració, donar-los el quadern que tindran este curs…