Imatge que presideix la capsalera de l’església. Es tracta de la Patrona de la parròquia. La imatge ha sustituit el retaule del segle XVII que va ser cremat en la persecució. Va ser comprada a València i entronitzada l’any 1944. Està envoltada de les pintures que va realitzar Mossén Cornelio Monfort en l’any 1944, quan era rector de la parròquia.