Arcs  diafragmàtics ogivals interiors (1240-1250). Retaule de Pere Lembrí.