Autor: Pere Lembrí. Tremp sobre taula. Dimensions:  215 per 210 cm. Cap a 1410-1420.

Concebut a la manera tradicional gòtica, amb taula principal amb àtic i dos carrers laterals amb escenes al.lusives a la vida dels dos sants.

A la taula central els dos sants Joans, dempeus i de cos sencer.

Al carrer de la dreta, de dalt a baix, tres escenes: Naiximent, Baptisme de Crist en el Jordà i Presentació del cap a Herodes.

Al de l’esquerra escenes  referides a la vida del Evangelista: Martiri «ante Portam Latinam», Sant Joan a l’illa de Patmos i els deixebles contemplen el sepulcre buit de l’Evangelista.

A la part superior de la taula central hi és la Crucifixió. Als entrecarrers veiem: Sant Llorens, Sant Pere, Santa Llúcia, la Magdalena, Sant Vicent Màrtir, Sant Pau, Santa Bàrbara i Santa Caterina, tots de cos sencer.

A la predela, set figures sedents: Santa Úrsula, Sant Antoni Abat, la Verge Dolorosa, Crist Baró de Dolors, Sant Joan Evangelista, Santa Caterina i un sant bisbe.

Sis motius heràldics en losange (forma de rombe) vinclats a un comitent del qual desconeixem cap referència.