El retaule que anava a la capsalera de l’ermita de l’Esperança per sort no es va destruir i avui es pot contemplar en l’església parroquial. Falta tan sols la predela que, per una confusió, es va quedar al lloc on  va ser dipositat el retaule quan va acabar la guerra civil. Tenim fotos: hi han escenes de la passió.

Se situa cronològicament entre 1412 i 1415. La taula central, així com els carrers laterals, la predela i els guardapols s’atribueixen a Jaume Mateu. El calvari, a Antoni Peris. Ambdós eren pintors de València, on els va conèixer Bernat Fort, canonge d’aquella seu.

Va ser restaurat l’any 1999