A l’esquerra (part de l’evangeli) i en la pilastra de l’arc triomfal, hi ha un emblema com el de l’altra pilastra on consta el nom de l’autor i la data. Aquest representa unes palmeres. D’una ix una font. Hi ha aquests versos:

A esta palma milagrosa /que en leche arroxa corales,/para curar de sus males,/ buscan todos misteriosa.

El rètol explicatiu dalt:  «Virtus de eo  exibat  et sanabat omnes.» (Eixia d’ell una virtut que curava a tots) 

En l’aparició de Sant Pau al mas de Bellmunt va ser important la purificació de l’aigua per a beure i rentar-se. Sant Pau prometia la curació.