Sempre s’havia dit , i es segueix dient altar del Roser. L’any 1954 van comprar la imatge de la Puríssima, de talla, i més avant, als primers anys 60, Daniel Chillida va fer l’altar. La imatge del Roser la van portar a l’ermita de l’Esperança i la van col.locar a un costat, fora del prebiteri.

Al nou altar li van afegir la imatge de Sant Francesc, comprada l’any 1948, i li van afegir el Sant Sepulcre fet pels fusters del poble l’any 1942, amb la imatge de Jesús iacent comprada el mateix any 1942.  

I oferim, ara, una reflexió:  La imatge d’una custòdia amb la Sagrada forma, que corona el sepulcre, resulta difícil d’entendre. Potser en el moment no estaven per a moltes distincions i qualsevol símbol del culte cristià els anava bé. Però no es pot establir un paregut entre  la custòdia, que porta a Jesús en l’Eucaristia i el sepulcre que conté  a Jesús mort.

És possible que la dificultat  estiga en que el sepulcre  amb el Crist iacent es guarde a l’església parroquial i en un altar de la Mare de Déu.  Segurament no és el lloc indicat, encara que seguirem respectant la situació actual.