Fet també per Daniel Chillida, de Cervera del Maestrat l’any 1945.  Decorat en 1953.

La Imatge de Sant Josep, que porta de la maneta a Jesusset, és de talla.