Autor: Daniel Chillida, de Cervera del Maestrat.  Any 1945.

La imatge de Sant Lluís es va comprar l’any 1943.  Les de Sant Vicent i Santa Teresa no sabem exactament en quin any es van comprar.