Retaule de Daniel Chillida, de Cervera del Maestrat, 1944, daurat els primers anys 50. El sagrari, de l’orfebre David, va ser comprat l’any 1944.

La imatge de la Mare de Déu dels Dolors, de talla policromada,  comprada a València, és també dels  mateixos anys.

L’altar i l’ambó són dels darrers anys.