Via-Crucis vol dir camí de la creu.

El camí de la creu va acabar en el sepulcre  que estava en un hortet al costat del Gólgota o Calvari (montañeta d’uns 14 metres d’altura).

En el camí fem parades davant de les capelletes, on cantem i resem, contemplant allò que va passar en la Via Dolorosa i busquem aplicacions per avui.

Pero el sepulcre no és el final del camí de Jesús, sinó  l’espera de la Resurrecció.

En el nostre calvari l’estació de la sepultura de Jesús està al costat de l’ermita del Calvari.