Visió general de les pintures de la cúpula (Vicent Guilló, 1690): En el lloc central i més alt el Pare Etern acull els dos màrtirs San Pere i Sant Pau que arriben, com podeu veure detalladament en les fotos corresponents. Sant Pau hi és a la part del mur on ara tenim una imatge en guix de Sant Pau i abans hi havia el retaule que va ser destruit l’any 1936. Sant Pere a la part contrària.

A la part ampla i més baixa dins de la cúpula, més avall de  Sant Pau i a un costat i a l’altre, a la nostra dreta (part de l’epístola) hi ha la representació de la virtut teologal de la fe. A l’esquerra (part de l’evangeli) la  de la caritat.

Més avall de Sant Pere,  i a un costat i l’altre, hi ha la representació de la virtut cardinal de la temperança, a la nostra dreta, i de la fortalesa, a l’esquerra.

En les quatre petxines hi ha els rètols al.lusius a les quatre figures esmentades.