Fa uns anys es va col.locar la senzilla cuberta   de fusta recolzada sobre mènsules de pedra, com havia estat  durant segles.