A 6 km del poble, al costat del camí vell de Catí i prop del mas de Brusca es troba l’ermita de Sant Miquel. 

En 1482 el Mestre de Montesa Lluis Despuig otorgà permís per construir-la.

Va ser reformada en 1599 pels mestres d’origen francés Llàtzer de la Renyaga i Esteve Bernia, els quals li van allargar un tram pels peus, deixant-la més o menys com ara es troba. 

En el segle XVIII va sofrir més reformes.

Un conjunt de  taules pintades en 1602, algunes de considerable tamany, va ser destruit en 1936.

El diumenge més proper al 8 de maig es celebra la Missa, es beneeix la prima i es reparteix, però no es va en romeria.