Quan es va restaurar  l’ermita (1993) Joaquim Mas va dibuixar el Sant amb retolador sobre fusta sintètica, per a que la seua imatge  presidira  l’ermita a modo de  retaulet.  Quan es va col.locar  el retaule actual, deu anys més tard, vam conservar el quadre.