Retaule pintat i donat per Daniel Roca (2003). És la representació de Sant Pere màrtir, la seua ermita i  els voltants i el poble. El sant porta una branqueta de romer a les mans i en trobareu també unes altres als seus peus  en forma de creu, tal com s’acostumava a fer  per posar-lo en les finques i hortets  demanant a Sant Pere Màrtir que ens «guarde la collita» i resant el «pate» (el Parenostre).Com que ací no pronunciem la erra o erre final, la expresió llatina «pater noster» queda en «pate». 

S’acudeix a Sant Pere  Màrtir en romeria. No cal dir que la gent porta rams de romer per a ser beneït. També es beneeix i es reparteix la «prima», feta artísticament.