Durant la guerra civil, en 1938, un projectil va afectar greument la cúpula de l’ermita i ja no es va poder recuperar ni la imatge del Crist, ni cap altra cosa del seu interior. 

La imatge actual va ser comprada en 1939  en sustitució  de l’antiga. Va ser venerada a l’església parroquial fins a 1988,  quan es va poder traslladar a l’ermitta del Calvari, que prèviament havia estat restaurada i oberta al culte.