Pintura de Vicent Guilló (1690) en la cúpula de l’ermitori de Sant Pau. Va acompanyada del lema: «Charitate in Deum ferventes». (Fervents en l’amor a Déu)

Es tracta d’una mare que acarona el seu fillet que porta adormidet en braços. Al la seua dreta en té un altre de més edat. Ella els ensenya amb satisfacció, cosa que  s’adivina en el gest de la mà esquerra.