La Fe, pintura de Vicent Guilló (1690) en la cúpula de l’ermitori de Sant Pau.  La trobem al costat de Sant Pau, una miqueta més avall i a la nostra dreta. Està representada com una jove amb els ulls tapats, que porta a la mà dreta l’Eucaristia, i, a l’esquerra, la Creu de Jesús.

Va acompanyada del rètol explicatiu: «Sancti per fidem vicerunt regna». (Els sants , per la fe, van guanyar regnes.)