Vinsentius  Guilló faciebat 1690.

La inscripció llatina «UT POTET NOMEN MEUM»  pareix que ha de ser:  «UT PORTET NOMEN MEUM», o siga: «Per a que porte el meu nom». Sant pau va ser elegit  per a portar i donar a conèixer el nom de Jesús al món sencer, especialment als gentils, els no jueus.