La pintura de Guilló (1690) que representa la Temperança es troba en la cúpula de Sant Pau, més avall de l’Apoteosi de Sant Pere i a la seua esquerra. Es tracta d’una dona jove que amb la mà esquerra buida una jarra d’aigua donant a entendre que igual li és freda que calenta. Amb la mà dreta porta un cabestre. A la seua esquerra hi ha un unicorni.  El rètol diu: «Deus temperavit corpus.» (Déu vol temperança per al cos).