Pregària de petició de perdó que ajuda a viure el temps de la Quaresma.