Al.leluia, aclamació a abans de l’Evangeli, amb els versicles de tots els dies festius del temps de Nadal