Cant a la Mare de Déu a 4 v.m. i orgue. Per a tot temps litúrgic, especialment l’Advent.