A taula està servit el pa /i ple de vi el calze sant./ La joia està servida.