En el seguiment de Jesús, portem com a poble sant  la creu amb alegria.