El publicà Zaqueu té ganes de  veure Jesús. Puja a un arbre. Jesús el veu i  s’autoconvia a menjar amb ell. La  vida de Zaqueu canvia amb la trobada.