Cant de Quaresma: paràbola del Pare misericordiós i el fill pròdig.