Partitures: Versos i notes. Cants de fe i d’esperança. (I) Una veu i orgue

1120 of 21 items

El Bon Pastor

Amistat amb Jesús, Bon Pastor que ens obri les portes, ens alimenta, ens dóna esperança, mai ens abandona…

Esclat d’amor

A la Mare de Déu en la seua Assumpció: la terra nova sou d’un món salvat pel fruit del vostre si…

Benaurada

Amoretes a la Mare de Déu: és llum primera de l’albada que porta al món l’esperança, arca de la nova aliança…